Gadżety świąteczne urzędów dzielnic m. st. Warszawy

Gadżety świąteczne
Gadżety świąteczne

W okresie świąt Bożego Narodzenia urzędy dzielnic miasta stołecznego Warszawy prowadzą często działania, które można określić jako marketingowe. Działania te mają na celu promocję zasług i dokonań danej dzielnicy w okresie mijającego roku, a także zachęcanie ludzi do zamieszkiwania na terenie danej dzielnicy. Ważne jest także, aby przyciągać turystów i inwestorów. Rozmaite działania, które podejmuje się, aby osiągać powyższe cele, mogą być mniej lub bardziej skuteczne, jak wszystkie czynności podejmowane w ramach marketingu bezpośredniego. Można tu wymienić choćby dystrybucję gadżetów reklamowych, które w tym przypadku można określić jako świąteczne.

Takie gadżety świąteczne mogą być różnorodne. Po pierwsze mogą być to przedmioty, które samym charakterem nawiązują do świąt Bożego Narodzenia. Tutaj wymienić można choinkę i ozdoby choinkowe, szopkę bożonarodzeniową, gwiazdę betlejemską, figurkę Świętego Mikołaja, bałwanka, itp. Wszystkie te gadżety powinny nosić odpowiednie nadruki, które pozwolą skojarzyć je z urzędem danej dzielnicy Warszawy.

Ale gadżety świąteczne mogą też być przedmiotami nie związanymi swoim charakterem z Bożym Narodzeniem, ale nawiązujące do tego święta wyłącznie poprzez nadruk. Tutaj wymienić można choćby baloniki, wyroby spożywcze, kubki, długopisy, itp. Wszystkie te przedmioty, które często są wykorzystywane w marketingu komercyjnym jako gadżety reklamowe, stają się w tym wypadku gadżetami świątecznymi ze względu na treść nadruku.

Aby treść owego nadruku była pełna, gadżety świąteczne muszą też przedstawiać samą dzielnicę oraz urząd. Jest to wówczas nadruk bardzo rozbudowany, ale reklama jest dzięki temu wyrażona w sposób kompleksowy. Z jednej strony wywołuje pozytywne emocje, kojarząc się z Bożym Narodzeniem, z drugiej natomiast strony udziela konkretnej informacji, jak choćby podając stronę internetową urzędu dzielnicy Warszawy.

Gadżety, o których mowa, można rozdawać w bardzo wielu miejscach, w tym przede wszystkim na terenie samego urzędu danej dzielnicy. Ale oczywiście dystrybucja może przybierać bardzo różne kształty i gadżety mogą być wprowadzane do obiegu także inaczej.