Zanim kupisz kasy fiskalne

Kasy fiskalne
Kasy fiskalne

Dziś coraz więcej przedsiębiorców zobowiązana jest zakupu i rejestracji kasy fiskalnej. Najprościej rzecz ujmując, jest to urządzenie rejestrujące wysokość obrotów i naliczające należny z tego tytułu podatek od towarów i usług. Z roku na rok zwiększa się katalog podmiotów, które inwestują fundusze w kupno kasy. Powodem jest nie tylko poszerzający się wykaz działalności gospodarczych, ale również rosnąca wysokość rocznego obrotu, która bez względu na profil firmy, zmusza ją do obligatoryjnej fiskalizacji działalności.

Drukarki fiskalne czy kasy fiskalne

Obecnie w sprzedaży dostępne są dwa podstawowe rodzaje urządzeń rejestrujących. Są to klasyczne Kasy fiskalne oraz drukarki fiskalne. Oprócz nich występują również kasy komputerowe i terminalne kasowe.

Najbardziej rozwinięte technologicznie i posiadające najwięcej możliwości są oczywiście typowe kasy fiskalne. Urządzenia te obliczają codziennie wysokość obrotów, naliczają należny z tego tytułu podatek od towarów i usług. Zainstalowane do kas fiskalnych oprogramowanie pozwala na wprowadzenie danych dotyczących wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu a także przypisanych im stawek podatku VAT od kat A do kat G.

Innym rodzajem są drukarki fiskalne i podobne w działaniu terminale kasowe i kasy komputerowe. Zasadą ich działania jest konieczność posiadania oprócz urządzenia kasowego, również współpracującego z nim komputera PC, w którym znajduje się baza danych z oferowanymi produktami.

Obydwa rodzaje opisanych urządzeń, czyli zarówno kasy fiskalne jak i drukarki fiskalne mają możliwość dziennego raportowania wielkości sprzedaży, obliczania stawek VAT, naliczania należnego podatku i ustalania obrotu netto i brutto. Dodatkowo mają one również możliwość drukowania paragonów dla klientów.

Kasa fiskalna na okres próbny

Przepisy podatkowe określają grupy podmiotów gospodarczych zobowiązanych do rejestracji kasy już od pierwszej dokonanej transakcji. Jednakże Minister Finansów ma możliwość określić katalog podmiotów, które mogą kasy fiskalne używać w tak zwanym trybie szkoleniowym. Tryb ten może być stosowany w pierwszym okresie używania urządzenia. Służy on przede wszystkim przeszkoleniu pracowników i zapoznaniu się z działaniem kasy. Następnie należy dokonać fiskalizacji kasy, czyli jej zaprogramowania i aktywowaniu pamięci fiskalnych.